Opublikowano 18 sierpnia 2012 przez

Wniosek o wypłatę odsetek od odszkodowania – wzór pisma

Art. 14. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Tak mówią przepisy (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe coraz częściej spóźniają się z wypłatą odszkodowania np. z polisy OC w ustawowym terminie. Mało kto wie, iż za każdy przekroczony dzień należą się poszkodowanemu odsetki ustawowe.

Wniosek o wypłatę odsetek od odszkodowania – wzór pisma

Wniosek o wypłatę odsetek od odszkodowania - wzór pismaCo prawda od powyższej daty 30 dni są odstępstwa. Jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień, to okres ten wydłużony jest do 90 dni. Wato zapoznać się ze stroną Rzecznika Ubezpieczonych. Poniżej przedstawiam wzór mojego autorstwa pisma do zakładu ubezpieczeń o wypłatę odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania. Pismo wykorzystałem z sukcesem, gdy otrzymałem odszkodowanie bez odsetek ustawowych za zwłokę w wypłacie. Obecnie stawka odsetek ustawowych wynosi 13%, więc lepiej niż na lokacie Wink
Proszę pamiętać, aby informować Rzecznika Ubezpieczonych i Komisję Nadzoru Finansowego o każdym problemie z TU – Skarga do Rzecznika Ubezpieczonych i KNF.

Plik .doc – Wniosek o wypłatę odsetek ustawowych przez TU

Treść:

………………………………….

Nasze dane

 

Dane Towarzystwa Ubezpieczeniowego

 

Dotyczy: szkody OC komunikacyjnej nr: …………………………… z dnia …………………………

Samochód marki: …………………………, nr rej. …………………..

WNIOSEK

Działając na podstawie art. 14u stawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) wnoszę o wypłatę ustawowych odsetek za zwłokę w procesie likwidacji szkody od dnia ………………………….

UZASADNIENIE

                Zwłoka w wypłacie odszkodowania była nieuzasadniona, natomiast wyjaśnienia NAZWA TU co do powodu tejże zwłoki nie można uznać za wystarczające.  Nie została także wykazana okoliczność , iż NAZWA TU nie ma możliwości ustalić okoliczności zdarzenia we własnym zakresie. (tutaj warto wstawić krótki opis całej sytuacji) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  W tej kwestii  wypowiadał się już Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 19.09.2001r. o sygnaturze V CKN 1134/00 „Obowiązek wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, który wyrządził szkodę, powstaje nie z chwilą uprawomocnienia się wyroku karnego ustalającego winę sprawy wypadku, lecz generalnie rzecz biorąc, z chwilą najwcześniejszego, jak to możliwe, wyjaśnienia przez zakład ubezpieczeń okoliczności wypadku. Zakład ten bowiem, zgodnie art. 817 k.c., ma obowiązek, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności, to znaczy aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Nie może obowiązku tego przerzucać na inne podmioty i biernie oczekiwać na wynik postępowania karnego.”

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż nie kwestionowałem wysokości odszkodowania oraz bez zbędnej zwłoki odpowiadałem na wszelkie pytania NAZWA TU.

Mając więc na uwadze powyższe argumenty wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

…………………………………….

Zapraszam także do lektury: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wysokość odszkodowania – wzór

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Wniosek o wypłatę odsetek od odszkodowania - wzór pisma, 5.0 out of 5 based on 3 ratings
Podziel się na:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Wykop
 • Dodaj do ulubionych
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Twitter
 • Śledzik
 • co-robie
 • Forumowisko
 • Reddit
 • Spis

2 thoughts on “Wniosek o wypłatę odsetek od odszkodowania – wzór pisma

 1. […] Zapraszam także do zapoznania się z podobnymi postami: Czy należy się odszkodowanie za wypadek? Zbyt niskie odszkodowanie – jak TU to robią? Rzecznik Ubezpieczonych i Komisja Nadzoru Finansowego – wzór skargi na TU Wniosek o wypłatę odsetek ustawowych – wzór […]

 2. […] Wzór wniosku o wypłatę odsetek od odszkodowania: Wniosek o wypłatę odsetek od odszkodowania […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.