Archives for 

odzkodowanie

Odszkodowanie za koszty rejestracji nowego samochodu

Odszkodowania, ubezpieczenia, prawo Opis problemu: Auto uległo całkowitemu zniszczeniu w wyniku kolizji lub wypadku. Ubezpieczyciel sprawcy orzekł szkodę całkowitą, wypłacił należne odszkodowanie, jednak odmawia zwrotu kosztów rejestracji nowego samochodu. Towarzystwo ubezpieczeniowe uzasadnia to w ten sposób: „Brak jest podstaw do rekompensaty kosztów rejestracji pojazdu. Koszty te pozostają, zdaniem naszego Towarzystwa bez związku przyczynowego z przedmiotowym zdarzeniem” Przeczytaj także: […] Czytaj dalej →

Pozew o wypłatę odszkodowania – wzór

Odszkodowania, ubezpieczenia, prawo Czasami ubezpieczyciel pozostaje głuchy na nasze pisma odwoławcze od kwoty odszkodowania. Pozostaje wtedy droga sądowa. Jeżeli zdecydujemy się na ten krok, najlepiej zatrudnić adwokata. Wtedy to on sporządzi pozew i złoży go w sądzie. Jeżeli chcemy to zrobić sami, poniżej przedstawiam wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Przeczytaj także: Wniosek o wypłatę odsetek od […] Czytaj dalej →

Reklamacja do biura podróży – wzór

Odszkodowania, ubezpieczenia, prawo Jak napisać reklamację do biura podróży za nieudane wakacje? W niniejszym artykule przedstawiam wzór takiej reklamacji. Reklamacja musi być złożona w ciągi 30 dni od powrotu z wycieczki. Reklamację możemy złożyć w przypadku nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych (np. nie wszystkie wycieczki się odbyły, różnica w miejscu położenia hotelu itp.) lub biuro podróży […] Czytaj dalej →

Odwołanie od wyceny szkody OC – Twoje prawa i wzory odwołań

Odszkodowania, ubezpieczenia, prawo Ubezpieczyciele zarabiają na zaniżaniu odszkodowania, na błędnych wycenach, licząc, iż osoba poszkodowana tego nie zauważy, a nawet jakby, to nie będzie chciała się odwoływać. Poniżej przedstawiam kilka porad, o których należy pamiętać, jeśli chcemy odwoływać się od zaniżonej lub błędnej wyceny odszkodowania: Przeczytaj także: Koszt wykonania wyceny rzeczoznawcy oraz przydatne przepisy przy odwołaniu Odwołanie od […] Czytaj dalej →

Wniosek o wypłatę odsetek od odszkodowania – wzór pisma

Art. 14. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Tak mówią przepisy (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe coraz częściej spóźniają się z wypłatą odszkodowania np. z polisy OC w ustawowym terminie. Mało […] Czytaj dalej →

Czy należy się odszkodowanie za wypadek?

Autorem artykułu jest Paweł Pikuła Niestety, ale pewnych wydarzeń nie da się przewidzieć. Takowe zdarzenia losowe niosą ze sobą ból i cierpienie, z reguły wiążą się ze stratami finansowymi. Na szczęście możemy ubiegać się o świadczenia z tego tytułu, a mianowicie odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie. Przyjrzyjmy się więc bliżej kwestii dochodzenia odszkodowania po wypadku… Przeczytaj także: […] Czytaj dalej →

Zbyt niskie odszkodowanie – jak TU to robią?

Aż 36,6% skarg zgłaszanych do Rzecznika Ubezpieczonych (raport za 2011 rok) dotyczyło wysokości odszkodowania. Wynika to z tego, że wypłaty odszkodowania to najbardziej kosztowny punkt w bilansie firm ubezpieczeniowych, dlatego TU (Towarzystwa Ubezpieczeniowe) starają się zaniżać kwotę wypłacanych odszkodowań (zaoszczędzone pieniądze, to dla nich zysk – dla nas strata). Przeczytaj także: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela […] Czytaj dalej →

Rzecznik Ubezpieczonych i Komisja Nadzoru Finansowego – wzór skargi na TU

Rzecznik Ubezpieczonych – polski urząd państwowy, powołany w 1995 r. w związku z upadkiem kilku zakładów ubezpieczeń, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Komisja Nadzoru Finansowego […] Czytaj dalej →

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Odszkodowania, ubezpieczenia, prawo Z racji moich wcześniejszych doświadczeń z PZU i ich zaniżaniem wartości pojazdu, można powiedzieć, iż nabrałem doświadczenia w pisaniu różnych odwołań 😀 Zwróciłem także uwagę na to, iż ciężko w internecie znaleźć odpowiedni wzór pisma odwołania od decyzji TU. Próżno ich szukać na forach dotyczących odszkodowań, bo tam jedynie można znaleźć przedstawicieli różnych kancelarii, które […] Czytaj dalej →