Archives for 

rzecznik ubezpieczonych

Wniosek o wypłatę odsetek od odszkodowania – wzór pisma

Art. 14. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Tak mówią przepisy (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe coraz częściej spóźniają się z wypłatą odszkodowania np. z polisy OC w ustawowym terminie. Mało […] Czytaj dalej →

Rzecznik Ubezpieczonych i Komisja Nadzoru Finansowego – wzór skargi na TU

Rzecznik Ubezpieczonych – polski urząd państwowy, powołany w 1995 r. w związku z upadkiem kilku zakładów ubezpieczeń, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Komisja Nadzoru Finansowego […] Czytaj dalej →